Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


web-mail 

บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ประกอบธุรกิจนำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ประเภทเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอน พร้อมระบบเชื่อมปิดเส้นเลือด ในโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาล ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นผู้นำตลาดทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วประเทศ ประกอบด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือแพทย์ และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และผู้รับบริการทางการแพทย์


1. ผู้แทนขายต่างจังหวัด(Sale Representative)
รายละเอียดของงาน : นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์, รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกใหม่
อัตรา :
ไม่จำกัด
เงินเดือน :
ตามตกลง
สวัสดิการ :
ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 ->
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาการตลาด, สาขาที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบางกรณี
4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการนำเสนอ รักงานบริการ
5. มีความสามารถในการขับขี่และมีรถยนต์ส่วนตัว
6. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Word/Excel/Power point ได้เป็นอย่างดี
7. รู้เส้นทางในเขตการขายที่ได้รับผิดชอบเป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด, ต่างจังหวัด
หลักฐานการสมัคร :
->
1. Resume/ ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา พร้อมประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
2. Transcript/ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3. Picture/ รูปถ่าย 1 รูป
4. Copy ID Card and Census/ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการสมัครงาน :
->
1. สมัครด้วยตัวเอง
2. สมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทาง Email : support@newlifemed.co.th2. พนักงานบัญชี
รายละเอียดของงาน
:

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีบริษัท  ด้าน GL จัดเตรียมงบทดลองกระทบยอดได้ ทำบัญชีสินค้าคงเหลือ

อัตรา :
4
เงินเดือน :
ตามตกลง
สวัสดิการ :
ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
->
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มนุษสัมพันธ์ดี มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน
4. สามารถอ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้
5. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Word/Excel ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้
สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด, กรุงเทพฯ
หลักฐานการสมัคร :
->
1. Resume/ ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา พร้อมประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
2. Transcript/ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3. Picture/ รูปถ่าย 1 รูป
4. Copy ID Card and Census/ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการสมัครงาน :
->

1. สมัครด้วยตัวเอง
2. สมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทาง Email : support@newlifemed.co.th3. Sale Supervisor
รายละเอียดของงาน :

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมทีมการขาย ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

อัตรา :
3
เงินเดือน :
ตามตกลง
สวัสดิการ :
ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
->

1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 30-45 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีใจรักบริการ สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
4. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน
5. มีบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์ดี
6. รู้จักเส้นทางในเขตการขายของทีม
7. มีทักษะความสามารถในการบริหารทีม
8. มีประสบการณ์การขายเครื่องมือแพทย์
9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word/Excel /Powerpoint ได้ดี
10.สามารถอ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้
11.สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด, กรุงเทพฯ
หลักฐานการสมัคร :
->
1. Resume/ ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา พร้อมประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
2. Transcript/ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3. Picture/ รูปถ่าย 1 รูป
4. Copy ID Card and Census/ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการสมัครงาน : ->
1. สมัครด้วยตัวเอง
2. สมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทาง Email : support@newlifemed.co.th4. ประสานงานขาย (Coordinate sales)
รายละเอียดของงาน :
รับเรื่องและประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้แทนขาย 
อัตรา :
4
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ :
ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส
คุณสมบัติผู้สมัคร :
->
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Word/Excel/Power point ได้เป็นอย่างดี
4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานล่วงเวลาหรือออกต่างจังหวัดได้ในบางกรณี
5. ทักษะการสื่อสารที่ดีและรักบริการ
6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นบางกรณี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด, กรุงเทพฯ
หลักฐานการสมัคร :
->
1. Resume/ ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา พร้อมประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
2. Transcript/ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3. Picture/ รูปถ่าย 1 รูป
4. Copy ID Card and Census/ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการสมัครงาน :
->
1. สมัครด้วยตัวเอง
2. สมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทาง Email : support@newlifemed.co.th5. Product Specialist
รายละเอียดของงาน  : 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนทีมการขาย และอบรมผลิตภัณฑ์แก่ทีมและลูกค้าได้ดี

อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส
คุณสมบัติผู้สมัคร : ->
1.เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีใจรักบริการ สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
4.มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน
5.มีบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์ดี
6.มีทักษะความสามารถในการนำเสนออย่างดี
7.มีทักษะด้านการฟังและสามารถตอบคำถามได้ดี
8.สามารทำงานในห้องผ่าตัดได้
9.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word/Excel /Powerpoint ได้ดี
10.สามารถอ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้
11.สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด, กรุงเทพฯ
หลักฐานการสมัคร : ->
1. Resume/ ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา พร้อมประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
2. Transcript/ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3. Picture/ รูปถ่าย 1 รูป
4. Copy ID Card and Census/ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการสมัครงาน : ->
1. สมัครด้วยตัวเอง
2. สมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทาง Email : support@newlifemed.co.th6. พนักงานคลังสินค้า
รายละเอียดของงาน  : 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการจัดเก็บสินค้า,เช็คสินค้าคงคลัง, เช็คการเบิกจ่ายสินค้า

อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส
คุณสมบัติผู้สมัคร : ->
1เพศหญิงหรือชาย อายุ 23-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มนุษสัมพันธ์ดี มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word/Excel ได้ดี
5.สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงาน
6.สามารถอ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด, กรุงเทพฯ
หลักฐานการสมัคร : ->
1. Resume/ ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา พร้อมประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
2. Transcript/ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3. Picture/ รูปถ่าย 1 รูป
4. Copy ID Card and Census/ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการสมัครงาน : ->
1. สมัครด้วยตัวเอง
2. สมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทาง Email : support@newlifemed.co.th


7. พนักงานบุคคล
รายละเอียดของงาน    ดูแลเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้าง
ดูแลเรื่องอัตรากำลังพลเข้า-ออก
ดูแลควบคุมเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
ดูแลควบคุมเกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ในบริษัทฯ
ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน
ดูแลเรื่องธุรการ

 

อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส
คุณสมบัติผู้สมัคร : ->

1.เพศหญิง อายุ 28-40 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
3. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
6. มีความเป็นกลาง เก็บความลับ
7. มีทักษะในการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Word/Excel /Powerpoint และ เครื่องใช้สำนักงานได้ดี
9. สามารถอ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด, กรุงเทพฯ
หลักฐานการสมัคร : ->
1. Resume/ ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา พร้อมประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
2. Transcript/ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3. Picture/ รูปถ่าย 1 รูป
4. Copy ID Card and Census/ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการสมัครงาน : ->
1. สมัครด้วยตัวเอง
2. สมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทาง Email : support@newlifemed.co.th


 

 

Copyright 2012 newlifemed co.,ltd All Rights Reserved.
61/274 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand.Tel 02-1681060-2 Fax 02-1681063